Vem tröstar Edit?


Datum: 2023-06-10
Tid: 16:00 – 16:50
Plats: Rambergs Kyrkan

En musikalisk salong där skulden hamnar i fokus. Temat inspireras av berättelser från Edit Södergrans vänner som känner skuld efter hennes död då de inte besökt henne under hennes sjukdomstid.

Musik av Carin Bartosch Edström på poesi av Edit Södergran, Franz Schubert, Gösta Nylund med flera.

Altsångerska: Sally Lundgren
Pianist: Karin M Nilsson
Scenpoet: Sayam Chortip.

En bild på Edit Södergran, poeten Bilden är svartvir och hon ha en fjäder i håret.
Edith Södergran

Efteråt blir det fika och gemenskap.
Mer info kommer.