Vem tröstar Edit?


Datum: 2023-06-10
Tid: 16:00 – 16:50
Plats: Rambergs Kyrkan

En musikalisk salong där skulden hamnar i fokus. Temat inspireras av berättelser från Edit Södergrans vänner som känner skuld efter hennes död då de inte besökt henne under hennes sjukdomstid.

Musik av Carin Bartosch Edström på poesi av Edit Södergran, Franz Schubert, Gösta Nyström med flera.

Altsångerska: Sally Lundgren
Pianist: Karin M Nilsson
Scenpoet: Sayam Chortip.

Två kvinnor och en man med dest Vem tröstar Edit. Deltagare i evenemanget
Karin, Sayam Sally

Efteråt blir det fika och gemenskap.
Mer info kommer.