Vakna Vera (våren kommer)!


Datum: 2023-04-15
Tid: 16:00 – 17:00
Plats: Rambergskyrkan, Hisingen/ Göteborg
Karin M Nilsson, Nina Ewald, Henrik Mimerson, Markus Göranson

Vakna Vera, våren kommer!
En musikalisk salong där Liederkollektivets Nina Ewald och Karin M Nilsson uppför sånger av Franz Schubert, Clara Schumann, Robert Schumann, Tove Kättström, Emil Wingstrand, Clara Bergendahl med flera.

Primavera av Tove Kättström och Anton Höber. Nina Ewald, sopran. Karin M Nilsson, piano.